O nas

Szkoła "Dalej Razem"

Szkoła Dalej Razem

Szkoła Podstawowa dla Dzieci ze Spektrum Autyzmu „Dalej Razem” została założona w 2016 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, które jest jednocześnie jej jednostką prowadzącą

Kadra szkoły

Nad jakością merytoryczną edukacji i terapii czuwa wicedyrektor szkoły Małgorzata Grygiel. W szkole Dalej Razem pracuje zespół specjalistów z zakresu edukacji i terapii dzieci ze spektrum autyzmu.

Nowe osoby rozpoczynające pracę w zespole uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych dotyczących autyzmu, a ich praca podlega superwizjom wewnętrznym.

Nasi pracownicy nieustannie poszerzają swoje kwalifikacje biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, warsztatach i studiach podyplomowych.

Nasze motto

Akceptacja i wrażliwość na potrzeby dzieci ważą na jakości całego ich życia

Nasza misja

Nasza misja wskazuje nam kierunek, w którym podążamy i stanowi punkt odniesienia dla podejmowanych przez nas działań i decyzji.

Naszą misją jest wyposażenie naszych podopiecznych w kompetencje, które przybliżą ich do satysfakcjonującego współuczestniczenia w systemach, które nie są dostosowane do potrzeb i wrażliwości osób z autyzmem.

Nasza wizja

Nasza wizja wyznacza ramy działania i kieruje każdym aspektem naszej działalności z perspektywy poszczególnych interesariuszy organizacji.

Podopieczni

Chcemy być miejscem, w którym spotyka się uważność i szacunek dla innego sposobu odbioru świata zewnętrznego przez naszych podopiecznych z oczekiwaniami co do ich funkcjonowania w środowiskach i strukturach, które rządzą się prawami neurotypowej większości.

Pracownicy

Jesteśmy przekonani, że realizacja naszej misji jest możliwa tylko w komfortowych dla zespołu warunkach pracy. Zarówno w kontekście higieny pracy jak i atmosfery w zespole. 

Rodzice i rodziny naszych podopiecznych

Ważne jest dla nas środowisko rodzinne naszych podopiecznych. Uznajemy, że realizacja naszej misji jest mocno zależna od współpracy terapeutów z rodzicami, od świadomego, wspólnie obranego celu
i realizacji zaleceń terapeutów na gruncie domowym. Uznajemy i szanujemy to, że rodziny naszych podopiecznych dysponują różnymi zasobami, stąd nasze oczekiwania uwzględniają te zasoby.

Lokalne środowisko pedagogiczno-terapeutyczne

W miarę naszych możliwości współpracujemy z placówkami, które potrzebują naszego wsparcia merytorycznego

Społeczność lokalna

Staramy się pracować nad promocją wiedzy na temat autyzmu i uwrażliwiać społeczeństwo na trudności osób z autyzmem związane z odbiorem bodźców ze świata zewnętrznego, trudności komunikacyjne i przyswajaniem ogólnie przyjętych norm społecznych.

e-mail

szkola@dalejrazem.pl

Telefon

503-789-765

Adres

ul. Sienkiewicza 10
65-443 Zielona Góra

Godziny otwarcia

Pon – Pt: 7:00 – 16:30

dyżur poranny: w godzinach 7:00 – 8:00
dyżur popołudniowy (świetlica): w godzinach 13:00 – 16:30
indywidualne zajęcia terapeutyczne realizowane w godzinach świetlicowych