Szkoła Dalej Razem

REKRUTACJA
nabór

Szkoła Podstawowa

Główny nabór do oddziałów szkolnych na kolejny rok szkolny prowadzimy na wiosnę, natomiast zachęcamy do składania wniosków przez cały rok, wtedy zapisujemy dziecko na listę rezerwową i automatycznie bierze ono udział w procesie rekrutacji kiedy pojawia się miejsce w oddziale szkolnym.

Informujemy również, że dzieci do grup dobieramy pod kątem podobnego poziomu funkcjonowania, aby można było prowadzić maksymalnie efektywną terapię.

Przedszkole Dalej Razem

Warunki przyjęcia do szkoły

1.

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na odpowiedni etap edukacyjny ze względu na autyzm lub zespół Aspergera, uzyskane w odpowiedniej do miejsca zamieszkania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

2.

diagnoza nozologiczna ASD przeprowadzona lub zaakceptowana przez zespół diagnostyczny „Dalej Razem”, telefon kontaktowy: 502030516, Aleksandra Gibowska

3.

członkostwo w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym “Dalej Razem”

Płatność

Płatności za czesne należy dokonywać co miesiąc na konto:
23 9657 0007 0020 0212 9732 0005
Bank Spółdzielczy
„tytułem: czesne za miesiąc…., imię i nazwisko dziecka”

Płatności dokonujemy „z dołu” czyli płacimy zawsze za poprzedni miesiąc zgodnie z comiesięcznym rozliczeniem wysłanym na adres mailowy.

Jednym z warunków przyjęcia do szkoły jest członkostwo w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” (członkostwo wiąże się z comiesięcznym opłacaniem składki członkowskiej).
Kontakt telefoniczny: 516030516, Grażyna Kochaniak.

Wniosek do pobrania

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

e-mail

szkola@dalejrazem.pl

Telefon

503 789 765

Adres

ul. Sienkiewicza 10
65-443 Zielona Góra

Godziny otwarcia

Pon - Pt w godzinach  7:00 - 16:30

dyżur poranny: w godzinach 7:00 - 8:00
dyżur popołudniowy (świetlica): w godzinach 13:00 - 16:30
indywidualne zajęcia terapeutyczne realizowane w godzinach świetlicowych