sZKOŁA dALEJ rAZEM

OFERTA SZKOŁY

Edukacja

 • nauka w kameralnej atmosferze pełnej ciepła i bezpieczeństwa
 • małe klasy (2-4 osobowe)
  do 3 osób pracujących w klasie:
 • nauczyciel, nauczyciel-terapeuta i asystent
 • całodniowe wsparcie nauczyciela wspomagającego lub asystenta.
 • otoczenie w szkole / klasie dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów (TEACCH)
 • pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka z ASD

Rozwój społeczny i komunikacja

 • zajęcia logopedyczno – komunikacyjne
 • komunikacji alternatywnej (AAC) i/lub wspomagająca
 • treningi umiejętności społecznych prowadzone na terenie placówki oraz poza nią
 • wyjścia / wycieczki wspomagające rozwój społeczny,
 • zajęcia integracyjne

Indywidualne zajęcia terapeutyczne

Zajęcia dostosowane do potrzeb dziecka, m.in.:

 • zajęcia komunikacyjno – społeczne
 • logopedia
 • trening umiejętności społecznych (TUS),
 • integracja sensoryczna
 • terapia taktylna,
 • zajęcia korekcyjne
 • kulinarne warsztaty dla dzieci prowadzone przez dietetyka

Dla rodziców i rodzin

 • indywidualny i bezpośredni kontakt z nauczycielem
 • indywidualne konsultacje z terapeutami i specjalistami
 • indywidualne konsultacje z psychologiem
 • bezpłatne konsultacje z dietetykiem na terenie szkoły
 • posiłki w szkole dostosowane do potrzeb dziecka
 • zajęcia edukacyjne/warsztaty na temat autystycznego spektrum zaburzeń

Nie pobiera się opłat za posiłki.
Obiad (dostosowany do potrzeb dzieci z ASD) jest zapewniany przez szkołę.

Płatności

Płatności za czesne należy dokonywać co miesiąc na konto:
23 9657 0007 0020 0212 9732 0005 – Bank Spółdzielczy
„tytułem: czesne za miesiąc…., imię i nazwisko dziecka”

Płatności dokonujemy “z dołu” czyli płacimy zawsze za poprzedni miesiąc zgodnie z comiesięcznym rozliczeniem wysłanym na adres mailowy.

Jednym z warunków przyjęcia do szkoły jest członkostwo w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym “Dalej Razem” (członkostwo wiąże się z comiesięcznym opłacaniem składki członkowskiej). Kontakt telefoniczny: 516030516, Grażyna Kochaniak.

Rekrutacja

Sprawdź warunki rekrutacji do szkoły „Dalej Razem”

e-mail

szkola@dalejrazem.pl

Telefon

503 789 765

Adres

ul. Sienkiewicza 10
65-443 Zielona Góra

Godziny otwarcia

Pon - Pt w godzinach  7:00 - 16:30

dyżur poranny: w godzinach 7:00 - 8:00
dyżur popołudniowy (świetlica): w godzinach 13:00 - 16:30
indywidualne zajęcia terapeutyczne realizowane w godzinach świetlicowych