Szkoła Dalej Razem

Kadra
Nasz Zespół

Dyrekcja

AGNIESZKA ZAWISTOWSKA - dyrektor szkoły
MAŁGORZATA GRYGIEL - wicedyrektor szkoły

Kadra pedagogiczna

MONIKA LICHTAŃSKA - Wychowawca, Terapeuta terapii taktylnej
DANUTA SPYCHAŁA - Wychowawca

Jest absolwentką studiów licencjackich i magisterskich Uniwersytetu Zielonogórskiego o specjalności Praca Socjalna z Poradnictwem Zawodowym oraz Pomoc Społeczna i Socjoterapia.

Swoją pracę zawodową związała jednak z dziećmi. Pracowała min. w klubie malucha, w niepublicznym żłobku i przedszkolu artystyczno – językowym we Wrocławiu.

W listopadzie 2013 roku rozpoczęła pracę w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem „Dalej Razem” na stanowisku terapeuta.

Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu wiedzy o autyzmie, organizowanych przez SPOA „Dalej Razem”. Cykl szkoleń obejmował min. szkolenie z zakresu rozwoju mowy
i komunikacji osób z autyzmem, pracę terapeutyczną z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespół Aspergera – diagnoza i terapia, rozwój seksualny, zaburzenia sensoryczne u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, współpraca z systemem rodzinnym.

W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.

Od stycznia 2020 roku pracuje w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Dalej Razem” na stanowisku nauczyciela wychowawcy. Jest w trakcie podyplomowych studiów z zakresu Edukacji Włączającej. 

Prywatnie jest mamą dwójki dzieci, zorientowaną na filozofię Rodzicielstwa Bliskości.

Bliski jej sercu jest Jasper Juul – duński pedagog i terapeuta rodzinny, propagujący idee szacunku i współdziałania we wzajemnych relacjach z dzieckiem oraz dojrzałe przywództwo dorosłych. Założyciel międzynarodowej organizacji Familylab, której głównymi wartościami są: równa godność dorosłych i dzieci, odpowiedzialność, integralność i autentyczność.

MAGDALENA PRZYBYŁKO - Terapeuta
ANNA IWAN - Pomoc nauczyciela
IZABELA MRÓZ - Wychowawca
WERONIKA NOWAK - Terapeuta
EWELINA GAŁECKA - Pomoc nauczyciela
TOMASZ KWIATKOWSKI - Wychowawca

Ukończył studia licencjackie na kierunku Turystyka i Rekreacja, Organizacja Wypoczynku Sulechów PWSZ, a następnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo wychowawcza i Profilaktyka.

Ukończył cykl szkoleń w ramach Akademii Autyzmu prowadzonych przez SPOA Dalej Razem

Ukończone studia podyplomowe:

– Kwalifikacje Pedagogiczne  Wyższa Szkoła Nauk. Pedagogicznych. Warszawa  

– Biologia w Szkole  Wyższa Szkoła Nauk. Pedagogicznych. Warszawa

Obecnie w trakcie studiów:

– Wychowanie Fizyczne w Szkole  Wyższa Szkoła Nauk. Pedagogicznych. Warszawa

– Edukacja Włączająca Wyższa Szkoła Nauk. Pedagogicznych. Warszawa

Tomek w wolnych chwilach lubi poćwiczyć w siłowni, pograć w gry planszowe i słuchać muzyki

EWELINA WOJCIECHOWSKA - Wychowawca

Ukończyła studia na kierunku Resocjalizacja i Profilaktyka osób niedostosowanych społecznie oraz Integralną edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Aktualnie jest w trakcie studiów:

  • Edukacja włączająca
  • Geografia w szkole

Ukończyła cykl szkoleń w ramach Akademii Autyzmu prowadzonych przez SPOA Dalej Razem.
Jako nauczyciel pracuje z dziećmi od 2008 roku.  Ze szkołą Dalej Razem związana od 2017 roku.

PATRYCJA SOŁTYS - Terapeuta
GABRIELA JARZĘBSKA - Pomoc terapeutyczna
ANNA EJSMONT - Logopeda
MARTYNA DALECKA - Zajęcia ruchowe
IZABELA BOHDANOW - Integracja Sensoryczna

e-mail

szkola@dalejrazem.pl

Telefon

503 789 765

Adres

ul. Sienkiewicza 10
65-443 Zielona Góra

Godziny otwarcia

Pon - Pt w godzinach  7:00 - 16:30

dyżur poranny: w godzinach 7:00 - 8:00
dyżur popołudniowy (świetlica): w godzinach 13:00 - 16:30
indywidualne zajęcia terapeutyczne realizowane w godzinach świetlicowych