Szkoła Dalej Razem

Dieta

Dieta

Żywienie dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu ASD nie jest tematem łatwym, zarówno dla rodziców, opiekunów, terapeutów jak i dla samych dzieci. Zaburzenia odżywiania stwierdzane u dzieci autystycznych są wypadkową komponentów: rozwojowych, medycznych, społecznych, behawioralnych oraz błędów dietetycznych.
Dzieci (również dorośli) z autyzmem mają często rygorystyczne i ograniczone preferencje pokarmowe, co powoduje, że ich codzienna dieta nie jest dietą w pełni pokrywającą zapotrzebowanie na wszystkie składniki pokarmowe. Mając świadomość wpływu diety na rozwój i funkcjonowanie dziecka, a tym samym na efektywność prowadzonej terapii podejmujemy pracę nad wdrożeniem diety, która uwzględniając ograniczenia natury medycznej np. alergie i nietolerancje pokarmowe, zaburzenia sensoryczne oraz wybiórczość pokarmową dostarczy dziecku składników, których potrzebuje jego młody organizm.

Zakres pracy dietetyka

  • Konsultacje indywidualne z rodzicami i opiekunami dzieci.
  • Współpraca z wielospecjalistycznym zespołem, którego zadaniem jest opracowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci. 
  • Współpraca z terapeutami przy opracowaniu i przeprowadzaniu treningu jedzenia. 
  • Organizowanie warsztatów kulinarnych dla dzieci. 
  • Organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców i opiekunów dzieci. 
  • Przeprowadzanie szkoleń dla kadry szkoły nt żywienia, dietoterapii, zaburzeń odżywiania u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

e-mail

szkola@dalejrazem.pl

Telefon

514 725 820

Adres

ul. Sienkiewicza 10
65-443 Zielona Góra

Godziny otwarcia

Pon - Pt w godzinach  7:00 - 16:30

dyżur poranny: w godzinach 7:00 - 8:00
dyżur popołudniowy (świetlica): w godzinach 13:00 - 16:30
indywidualne zajęcia terapeutyczne realizowane w godzinach świetlicowych