Zapewniamy:

  • indywidualne nauczanie dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia
  • klasy 4-5 osobowe
  • wykwalifikowaną kadrę nauczycieli
  • zajęcia specjalistyczne (si, logopedia, tus)
  • komunikację wspomagającą i alternatywną
  • posiłki dietetyczne
  • zajęcia świetlicowe
 

Rekrutacja

odbywa się w dwóch etapach:

  • pisemny wniosek Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. Wniosek można pobrać TUTAJ (.pdf), lub TUTAJ (.odt)
  • Wywiad z Rodzicami dotyczący funkcjonowania dziecka